Cổng thông tin nghiên cứu Đại học Văn Lang

Các công trình nghiên cứu của Đại học Văn Lang!

Đại học Văn Lang thực hiện các nghiên cứu theo tiêu chuẩn Quốc Tế. Tài trợ nghiên cứu, danh hiệu và giải thưởng được trao cho các nhà nghiên cứu của trường là một dấu hiệu cho thấy sự tôn trọng rộng rãi trong cộng đồng khoa học trong và ngoài nước.

Giới thiệu về nhiêm vụ của hệ thống mong muốn truyền tải đến cho mọi người vào truy cập.


Các đơn vị, tổ chức hợp tác trong và ngoài nước.


  Bài báo mới

  Optimal operation of wind-hydrothermal systems considering and uncertainty of wind

  Tiến sĩPhan Văn ĐứcLy Huu Pham, Bach Hoang Dinh, Thang Trung Nguyen Thg12 2021

  Thể loại: Bài báo

  TiO2/Ti3C2/g-C3N4 ternary heterojunction for photocatalytic hydrogen evolution

  Thạc sĩNguyễn Thanh QuangVu Quang Hieu, Truong Chi lam, Afrasyab Khan, Thu-Thao Thi Vo, Van Dat Doan, Dai lam Tran, Van Thuan Le, Vy Anh Tran Thg12 2021

  Thể loại: Bài báo

  Using kernel-based fuzzy clustering algorithm for forecasting time series

  Tai VovanDinh Phamtoan 05 Thg11 2021

  Thể loại: Kỷ yếu

  Numerical study on double-tee girder for rural bridges

  Dinh-Hung NguyenHong-Nghiep VuDinh-Thien-Vuong DoanMinh-Thanh Cao 05 Thg11 2021

  Thể loại: Kỷ yếu

  Dự án mới

  Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo mảng xanh đứng trong các công trình kiến trúc

  Tiến sĩVũ Thị QuyềnKS. Lữ Hoàng KhangThS. Trương Mai HồngKTS. Lê Hoài Vũ Khoa Công Nghệ

  01/02/2020 → 30/09/2021

  Thể loại: Đề tài cấp trường