Đánh giá độ nhám mặt đường Phạm Văn Đồng, đường xa lộ HN, đường Quốc lộ 1A ở Tp. HCM và những đề xuất về an toàn giao thông qua kết quả khảo sát độ nhám

PhD.Tran Van Thien

Faculty of Civil Construction

Projects: Institutional Research Study

Overview
Type
Institutional Research Study
Project time
01/03/2020 - 31/05/2021
Status
On-going
Units
Van Lang University

Access Document Overview

To read the full-text of this publication, you can request a copy directly from the authors.