Đánh giá độ nhám mặt đường Phạm Văn Đồng, đường xa lộ HN, đường Quốc lộ 1A ở Tp. HCM và những đề xuất về an toàn giao thông qua kết quả khảo sát độ nhám

Tiến sĩTrần Văn Thiện

Khoa Xây Dựng

Thể loại: Đề tài cấp trường

Thông tin chung
Thể loại
Đề tài cấp trường
Thời gian dự kiến
01/03/2020 - 31/05/2021
Tình trạng
Đang thực hiện
Đơn vị thực hiện
Đại học Văn Lang

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.