Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động từ thực tiễn các doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Phó giáo sư, Tiến sĩBùi Anh ThủyPhó giáo sư, Tiến sĩPhan Quang ThịnhThạc sĩTrần Minh ToànThạc sĩNguyễn Hoài BảoThạc sĩNguyễn Thị Kim Quyên

Khoa Luật

Thể loại: Đề tài cấp trường

Thông tin chung
Thể loại
Đề tài cấp trường
Thời gian dự kiến
03/01/2020 - 31/07/2020
Tình trạng
Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện
Đại học Văn Lang

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.