Đoàn Đặng Phi Hùng

Phó giáo sư, Tiến sĩBùi Anh Thủy

Trưởng khoa

Khoa Luật

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Luật
Chức vụ
Trưởng khoa
Học hàm
Phó giáo sư
Học vị
Tiến sĩ