Hồ Thanh Hiền

Kỹ sưĐoàn Ngọc Thịnh

Giảng viên

Khoa Kỹ Thuật

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Kỹ Thuật
Chức vụ
Giảng viên
Học vị
Kỹ sư

Bài báo (7)