Nguyễn Quốc Ý

Phó giáo sư, Tiến sĩNguyễn Quốc Ý

Phó Trưởng khoa

Khoa Kỹ Thuật

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Kỹ Thuật
Chức vụ
Phó Trưởng khoa
Học hàm
Phó giáo sư
Học vị
Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu
Cơ lưu chất, Vật lý kiến trúc

Bài báo (47)

Development of an IoT based fire alarm monitoring system

Phó giáo sư, Tiến sĩNguyễn Quốc ÝWilen Melsedec O. NarviosLeahlou E. Narvios 20 Thg9 2021

Thể loại: Kỷ yếu