Nghiên cứu xử lý arsen trong nước bằng than sinh học điều chế từ rơm rạ và lục bình

Tiến sĩHồ Thanh HiềnThạc sĩHồ Phùng Ngọc ThảoThạc sĩHà Vĩnh Phước

Khoa Công Nghệ

Thể loại: Đề tài cấp trường

Thông tin chung
Thể loại
Đề tài cấp trường
Thời gian dự kiến
01/01/2020 - 01/06/2021
Tình trạng
Đang thực hiện
Đơn vị thực hiện
Đại học Văn Lang

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.