Bùi Thị Hân

Thạc sĩHồ Phùng Ngọc Thảo

Giảng viên

Khoa Công Nghệ

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Công Nghệ
Chức vụ
Giảng viên
Học vị
Thạc sĩ