Dương Thúc Huy

Thạc sĩVũ Công Danh

Giảng viên

Khoa Công Nghệ

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Công Nghệ
Chức vụ
Giảng viên
Học vị
Thạc sĩ

Bài báo (10)

Assessing the efficiency of constructed wetlands in removing PPCPs from treated wastewater and mitigating the ecotoxicological impacts

Thạc sĩVũ Công DanhMohadmed BayatiThi L. HoFengzhen WangElizabeth RogersCraig CuvellierSteve HuebotterEnos C. InnissRanjith UdawattaShibu JoseChung-Ho Lin 16 Thg1 2021

Thể loại: Bài báo

Health risk assessment of volatile organic compounds at daycare facilities

Thạc sĩVũ Công DanhMohamed BayatiPhuc H. VoElizabeth RogersJihyun ParkThi L. HoAlexandra N. DavisZehra GulsevenGustavo CarloFrancisco PalermoJane A. McElroySusan C. NagelChung-Ho Lin 15 Thg2 2021

Thể loại: Bài báo

Allelopathic Potential Of Rice And Identification Of Published Allelochemicals By Cloud-Based Metabolomics Platform

Thạc sĩVũ Công DanhThi L. Ho, Tu T. C. Nguyen, Nhu Y. Nguyen, Trang T. T. Nguyen, Trieu N. H. Phong, Cuong T. Nguyen, Chung-Ho Lin, Zhentian Lei, Lloyd W. Sumner, Vang V. Le 15 Thg6 2020

Thể loại: Bài báo

Endocrine disrupting activities and geochemistry of water resources associated with unconventional oil and gas activity

Thạc sĩVũ Công DanhChristopher D. KassotisJennifer S. HarknessPhuc H. VoKate HoffmanKatelyn M. CinnamonJennifer N. Cornelius-GreenAvner VengoshChung-Ho LinDonald E. TillittRobin L. KruseJane A. McElroySusan C. Nagel 15 Thg12 2020

Thể loại: Bài báo