Impacts of the COVID-19 pandemic upon mental health: Perspectives from Vietnam

Thạc sĩVũ Công DanhNguyen Trang H. D.

Khoa Công Nghệ

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

Similar to other nations in the world, Vietnam has swiftly implemented measures to contain the spread of COVID-19, and these have been transforming many aspects of society. The country is showing resilience to fear, stress, and anxiety related to the COVID-19 pandemic. (PsycInfo Database Record (c) 2021 APA, all rights reserved)

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
11 Thg6 2020
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy
Ấn phẩm số
21 (5)
Loại tạp chí
Danh mục ISI
Mã ISSN
1942-9681
Chất lượng
Q1

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.