Hồ Thanh Hiền

Tiến sĩVũ Thị Quyền

Trưởng bộ môn

Khoa Công Nghệ

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Công Nghệ
Chức vụ
Trưởng bộ môn
Học vị
Tiến sĩ

Bài báo (1)