Nghiên cứu các hoạt chất và hoạt tính làm sáng da của bã cà phê và ứng dụng trong mỹ phẩm

Master'sVu Cong DanhPhD.Vu Thi QuyenMaster'sVan Dinh CuongMaster'sThai Thi Thuy LinhMaster'sPhan Huynh Phuoc Hanh

Faculty of Technology

Projects: Institutional Research Study

Overview
Type
Institutional Research Study
Project time
01/09/2020 - 31/08/2021
Status
On-going
Units
Van Lang University

Access Document Overview

To read the full-text of this publication, you can request a copy directly from the authors.