Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo mảng xanh đứng trong các công trình kiến trúc

PhD.Vu Thi QuyenMr./Ms. Lữ Hoàng KhangThS. Trương Mai HồngKDr. Lê Hoài Vũ

Faculty of Technology

Projects: Institutional Research Study

Overview
Type
Institutional Research Study
Project time
01/02/2020 - 30/09/2021
Status
On-going
Units
Van Lang University, HCMC University of Technology and Education, Ngoc Lam Construction And Landscape Architecture Co.,Ltd

Access Document Overview

To read the full-text of this publication, you can request a copy directly from the authors.