Sàng lọc và đánh giá hoạt tính kháng ung thư dạ dày của một số rau xanh Việt Nam

Thạc sĩVũ Công DanhKS. Lữ Hoàng KhangThạc sĩNguyễn Thanh QuangTiến sĩNguyễn Đăng Khoa

Khoa Công Nghệ

Thể loại: Đề tài cấp trường

Thông tin chung
Thể loại
Đề tài cấp trường
Thời gian dự kiến
01/08/2020 - 31/07/2021
Tình trạng
Đang thực hiện
Đơn vị thực hiện
Đại học Văn Lang

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.