Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và một số vấn đề lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam trong đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế

Thạc sĩNguyễn Thị YênThạc sĩĐinh Lê OanhThạc sĩVũ Thị Bích HảiThạc sĩNguyễn Ngọc Biện Thùy HươngThạc sĩĐoàn Kim Vân Quỳnh

Khoa Luật

Thể loại: Đề tài cấp trường

Thông tin chung
Thể loại
Đề tài cấp trường
Thời gian dự kiến
01/03/2020 - 31/07/2020
Tình trạng
Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện
Đại học Văn Lang

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.