Mô hình phục hồi, tái chế, cung ứng tuần hoàn một số loại chất thải du lịch: Nghiên cứu điển hình tại Đô thị cổ Hội An

Tiến sĩHồ Thanh HiềnCN. Văn Quý Ngọc ÁiNTK. Diệu Giáp

Khoa Công Nghệ

Thể loại: Đề tài cấp trường

Thông tin chung
Thể loại
Đề tài cấp trường
Thời gian dự kiến
01/11/2019 - 01/05/2021
Tình trạng
Đang thực hiện
Đơn vị thực hiện
Đại học Văn Lang, Phi Chính Phủ, Nhà may Giản Đơn

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.