Nguyễn Hữu Hùng

Tiến sĩNguyễn Hữu Hùng

Giảng viên

Khoa Công Nghệ

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Công Nghệ
Học vị
Tiến sĩ
Chức vụ
Giảng viên

Bài báo (14)

Chemical Constituents of Cordyceps neovolkiana DL0004

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngChi-Dung Nguyen, Thi-My-Ninh Pham, Thi-Bich-Hang Ha, Thi-Phuong Nguyen, Hoang-Vinh-Truong Phan, Thuc-Huy Duong, Minh-Hiep Dinh 27 Thg3 2021

Thể loại: Bài báo

Flavones from Combretum Quadarangulare Growing in Vietnam and Their Alpha-Glucosidase Inhibitory Activity

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngThi-Bich-Ngoc Dao, Truong-Minh-Tri Nguyen, Van-Quy Nguyen, Thi-Minh-Dinh Tran, Nguyen-Minh-An Tran, Chuong Hoang Nguyen, Thi-Hoai-Thu Nguyen, Jirapast Sichaem, Cong-Luan Tran, Thuc-Huy Duong 26 Thg4 2021

Thể loại: Bài báo

A New Resorcinol Derivative from the Bark of Aegiceras Floridum (Primulaceae)

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngHuynh-Van-Long Luu, Thi-Hoai-Thu Nguyen, Kim-Phi-Phung Nguyen, Ngoc-Hong Nguyen, Thuc-Huy Duong 01 Thg12 2020

Thể loại: Bài báo

Design and synthesis of new lupeol derivatives and their a-glucosidase inhibitory and cytotoxic activities

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngHoang-Vinh-Truong Phan, Thuc-Huy Duong, Duc-Dung Pham, Hoang-Anh Pham, Van-Kieu Nguyen, Thi-Phuong Nguyen, Ngoc-Hong Nguyen, Pornpat Sam-ang, Kiettipum Phontree, Jirapast Sichaem 07 Thg5 2020

Thể loại: Bài báo

Design, modification of phyllanthone derivatives as anti-diabetic and cytotoxic agents

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngNgoc-Hong Nguyen, Van-Giau Vo, Hoang-Vinh-Truong Phan, Thanh-The Ngo, Jirapast Sichaem, Thi-Phuong Nguyen, Duc-DungPham, Tien-Cong Nguyen, Van-Kieu Nguyen, Thuc-Huy Duong 01 Thg7 2020

Thể loại: Bài báo

Dilatatone, a new chlorinated compound from Parmotrema dilatatum

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngHoang-Vinh-Truong Phan, Asshaima Paramita Devi, Hoang-Duy Le, Thanh-Trung Nguyen, Tran-Thai-Duong Le, Tai Hoang Nguyen, Jirapast Chiaem, Thuc-Huy Duong 27 Thg1 2020

Thể loại: Bài báo

Nanilkzapotane, a Novel Dimeric Alkylresorcinol Derivative from the Stem Bark of Manilkara Zapota

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngThuc-Huy Duong, Nguyen Tien Trung, Cam-Tu D. Phan, Van-Kieu Nguyen, Vassana Musa, Thanatip Ruksilp, Ngoc-Hong Nguyen, Jirapast Sichaem 01 Thg12 2020

Thể loại: Bài báo

New diterpenoids from the stems of Euphorbia antiquorum growing in Vietnam

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngThanh-Nha Tran, Jirapast Sichaem, Van-Kieu Nguyen, Truong-Tam Cao, Thi-Phuong Nguyen, Van-Giau Vo, Nakorn Niamnont, Ngoc-Hong Nguyen, Thuy-Huy Duong Thg7 2020

Thể loại: Bài báo

Parmosidone K, a new Meta-depsidone from the lichen Parmotrema tsavoense

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngThi-Hoai-Thu Nguyen, Thi-My-Nhung Nguyen, Thanh-Trung Nguyen, Ngoc-Hong Nguyen, Dinh-Tri Mai, Bui-Linh-Chi Huynh, Cong-Luan Tran, Thuc-Huy Duong Thg11 2020

Thể loại: Bài báo

Subnudatones A and B, new trans-decalin polyketides from the cultured lichen mycobionts of Pseudopyrenula subnudata

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngThuc-Huy Duong, Hung-Huy Nguyen, Thanh-Trung Le, Thanh-Nha Tran, Jirapast Sichaem, Thanh-Trung Nguyen, Thi-Phuong Nguyen, Dinh-Tri Mai, Hoang-Duy Le Thg2 2020

Thể loại: Bài báo

Synthesis, α-glucosidase inhibition, and molecular docking studies of novel N-substituted hydrazide derivatives of atranorin as antidiabetic agents

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngThuc-Huy Duong. Asshaima Paramita Devi, Nguyen-Minh-An Tran, Hoang-Vinh-Truong PhanNgoc-Vinh Huynh, Jirapast Sichaem, Hoai-Duc Tran, Mahboob Alam, Thi-Phuong Nguyen, Warinthorn Chavasiri, Tien-Cong Nguyen Thg9 2020

Thể loại: Bài báo

Two New Phenolic Compounds from the Vietnamese Lichen Parmotrema Tinctorum

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngVan-Muoi Bui, Thuc-Huy Duong, Thi-Anh-Minh Nguyen, Thi-Ngoc-Van Nguyen, Ngoc-Hong Nguyen, Warinthorn Chavasiri, Kim-Phi-Phung Nguyen, Bui-Linh-Chi Huynh 05 Thg12 2020

Thể loại: Bài báo