New diterpenoids from the stems of Euphorbia antiquorum growing in Vietnam

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngThanh-Nha Tran, Jirapast Sichaem, Van-Kieu Nguyen, Truong-Tam Cao, Thi-Phuong Nguyen, Van-Giau Vo, Nakorn Niamnont, Ngoc-Hong Nguyen, Thuy-Huy Duong

Khoa Công Nghệ

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

Phytochemical analysis of Euphorbia antiquorum stem extracts afforded two new ent-atisane compounds, ent-3α-acetoxy-16β,17,18-trihydroxyatisane (1) and ent-3α,14,16β,17-tetrahydroxyatisane (2) together with three known compounds, 20-deoxy-16-hydroxyingenol (3), ent-14[S],16α,17-trihydroxyatisan-3-one (4), and agallochaol C (5). Their structures were elucidated by spectroscopic data analysis and comparison with published NMR data. Compounds 1–5 were evaluated for α-glucosidase inhibition and cytotoxicity. Compounds 1, 4, and 5 revealed significant inhibitory activity against α-glucosidase with the IC50 values of 119.9, 135.5, and 134.3 µM, respectively. None showed activity in cytotoxicity assay.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
Thg7 2020
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Natural Product Research
Loại tạp chí
Danh mục ISI
Mã ISSN
1478-6419
Chất lượng
Q2

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.