Parmosidone K, a new Meta-depsidone from the lichen Parmotrema tsavoense

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngThi-Hoai-Thu Nguyen, Thi-My-Nhung Nguyen, Thanh-Trung Nguyen, Ngoc-Hong Nguyen, Dinh-Tri Mai, Bui-Linh-Chi Huynh, Cong-Luan Tran, Thuc-Huy Duong

Khoa Công Nghệ

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

Further phytochemical investigation on P. tsavoense led to one new meta-depsidone, parmosidone K together with one known compound, barbatic acid. Their structures were determined by 1D and 2D NMR analysis, high resolution mass spectroscopy, and comparison their NMR data with those reported in literatures. Parmosidone K was evaluated for α-glucosidase inhibition and revealed the powerful activity with IC50 value of 3.12 µM.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
Thg11 2020
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Natural Product Research
Loại tạp chí
Danh mục ISI/Scopus
Mã ISSN
1478-6419 | 1478-6427
Trang
1-6
Chất lượng
Q2

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.