Dilatatone, a new chlorinated compound from Parmotrema dilatatum

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngHoang-Vinh-Truong Phan, Asshaima Paramita Devi, Hoang-Duy Le, Thanh-Trung Nguyen, Tran-Thai-Duong Le, Tai Hoang Nguyen, Jirapast Chiaem, Thuc-Huy Duong

Khoa Công Nghệ

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

Chemical investigation of the lichen Parmotrema dilatatum led to the isolation of a new chlorinated compound, named dilatatone (1), along with a known compound, sernanderin (2). Their chemical structures were determined by analysis of their 1 D and 2 D NMR spectra, HRESIMS, and ECD data. Both compounds showed weak α-glucosidase inhibitor activity.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
27 Thg1 2020
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Natural Product Research
Loại tạp chí
Danh mục ISI
Mã ISSN
1478-6419
Trang
1-5
Chất lượng
Q3

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.