Two New Phenolic Compounds from the Vietnamese Lichen Parmotrema Tinctorum

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngVan-Muoi Bui, Thuc-Huy Duong, Thi-Anh-Minh Nguyen, Thi-Ngoc-Van Nguyen, Ngoc-Hong Nguyen, Warinthorn Chavasiri, Kim-Phi-Phung Nguyen, Bui-Linh-Chi Huynh

Khoa Công Nghệ

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

Chemical investigation of the lichen Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale led to the isolation of two new phenolic compounds, 2-ethylhexyl orsellinate (1) and tinctorinone (2). The structures were determined by analysis of their MS and NMR data as well as by comparison with literature data. The 2-ethylhexyl ester group of 2-ethylhexyl orsellinate is uncommon among lichen metabolites. Tinctorinone revealed strong inhibition towards α-glucosidase.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
05 Thg12 2020
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Natural Product Research
Loại tạp chí
Danh mục ISI/Scopus
Mã ISSN
1478-6419 | 1478-6427
Chất lượng
Q2

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.