Nghiên cứu hoạt tính gây độc của cao chiết và hoạt chất từ cây trâm bầu Combretum quadrangulare đối với một số dòng tế bào ung thư

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngTiến sĩDương Thúc HuyThạc sĩNguyễn Thị Phương

Khoa Công Nghệ

Thể loại: Đề tài cấp trường

Thông tin chung
Thể loại
Đề tài cấp trường
Thời gian dự kiến
01/02/2020 - 31/01/2021
Tình trạng
Đang thực hiện
Đơn vị thực hiện
Đại học Văn Lang

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.