Design and synthesis of new lupeol derivatives and their a-glucosidase inhibitory and cytotoxic activities

Tiến sĩNguyễn Hữu HùngHoang-Vinh-Truong Phan, Thuc-Huy Duong, Duc-Dung Pham, Hoang-Anh Pham, Van-Kieu Nguyen, Thi-Phuong Nguyen, Ngoc-Hong Nguyen, Pornpat Sam-ang, Kiettipum Phontree, Jirapast Sichaem

Khoa Công Nghệ

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

A series of lupeol derivatives 2, 2a-2f, 2a-2h, 3a-3e, and 4a-4b were designed, synthesised and evaluated for their α-glucosidase inhibitory and cytotoxic activities. Among synthetic derivatives, lupeol analogues 2b and 2e containing a benzylidene chain exhibited the best activity against α-glucosidase and superior to the positive agent with the IC50 values of 29.4 ± 1.33 and 20.1 ± 0.91 μM, respectively. Lupeol analogues 2d and 3a showed weak cytotoxicity against K562 cell line with the IC50 values of 76.6 ± 2.40 and 94.4 ± 1.51 μM, respectively.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
07 Thg5 2020
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Natural Product Research
Loại tạp chí
Danh mục ISI
Mã ISSN
1478-6419
Chất lượng
Q2

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.