[Thông báo]: Danh sách Tạp chí, Nhà xuất bản Quốc tế không được Trường Đại học Văn Lang nghiệm thu

24 Tháng Mười Một 2022

THÔNG BÁO:

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-ĐHVL ngày 11/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang về việc phê duyệt danh sách Tạp chí, Nhà xuất bản quốc tế không được Trường Đại học Văn Lang nghiệm thu. 

Nay Phòng HTQT & NCKH Thông báo đến toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Nghiên cứu viên, Nhân viên của Trường được biết và thực hiện.

 

 

 

Phòng HTQT & NCKH


TỪ KHÓA LIÊN QUAN: tạp chí nhà xuất bản quốc tế