MỘT SỐ CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC THÁNG 4/2022

22 Tháng Tư 2022
Hiện nay, trên thế giới có nhiều hệ thống xếp hạng các tạp chí, trong đó có hai hệ thống được coi là phổ biến, uy tín và đáng tin cậy nhất là ISI và SCOPUS. Ngoài ra, các tác giả cũng có thể tham khảo một số các tạp chí uy tín của các nhà xuất bản hàng đầu và các trường đại học nổi tiếng trên thế giới.
Trong tháng 4 này, Phòng Hợp tác Quốc tế & Nghiên cứu Khoa học, Trường Đại học Văn Lang đã tổng hợp một số Tạp chí Khoa học để các đơn vị, cán bộ, giảng viên có thể tham khảo bên dưới.
 
CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ:
 
1. Accounting (NXB: GrowingScience.com)
2. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (NXB: Atlantis Press - Part of Springer Nature)
3. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 621; 18th International Conference of the Asia Association of Computer-Assisted; Language Learning (AsiaCALL–2-2021) (NXB: Atlantis Press)
4. AIP Conference Proceedings (NXB: American Institute of Physics)
5. AIP Conference Proceedings 2406, 030028 (2021)/HeriTech Conference (NXB: AIP Publishing)
6. Annals of Computer Science and Information Systems (NXB: Polish Information Processing Society, Ba Lan)
7. Aquaculture (NXB: Elsevier)
8. AsiaCALL Online Journal (AsiaCALL Online Journal)
9. Axioms (NXB: MPDI)
10. Computers, Materials & Continua (NXB: Tech Science)
11. Current Issues in Molecular Biology (NXB: MDPI)
12. Design Engineering (NXB: Rogers Media Publishing)
13. Digital transformation and Digital Economics: Principles and Practice (NXB: Nhà xuất bản thông tin truyền thông)
14. Drug Delivery (NXB: Taylor & Francis LTD)
15. Economic Change and Restructuring (NXB: Springer)
16. Economic Research (NXB: Taylor & Francis Group)
17. Economic Research-Ekonomska Istraživanja (NXB: Economic Research-Ekonomska Istraživanja)
18. Energies (NXB: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute)
19. Energy Efficiency (NXB: Springer)
20. Engineering, Construction and Architectural Management (NXB: Emerald)
21. Environmental Science and Pollution Research (NXB: Springer)
22. European Journal of Dentítry (NXB: Thieme Medical and Scientific Publishers Pvt. Ltd.)
23. Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol.2 (Proceedings of EDESUS 2019) (NXB: Springer)
24. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking (NXB: Browse Journals & Magazines)
25. International Conference on Context-Aware Systems and Applications (NXB: Springer, Cham)
26. International Journal of Applied Engineering & Technology (NXB: International Journal of Applied Engineering & Technology)
27. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (NXB: IGI)
28. International Journal of Hydrogen Energy (NXB:  Elsevier)
29. International Journal of Innovative Research and Scientific Studies (NXB: IJIRSS)
30. International Journal of Linguistics, Literature and Translation (IJLLT) (NXB: International Journal of Linguistics, Literature and Translation (IJLLT))
31. International Journal of Scientific & Engineering Research (IJSER) (NXB: International Journal of Scientific & Engineering Research (IJSER))
32. International Journal of Social Science And Human Research (NXB: IJSSHR)
33. International Journal of TESOL & Education (NXB: International Journal of TESOL & Education)
34. Journal for Educators. Teachers and Trainers (NXB: Online)
35. Journal of Asian Finance, Economics and Business (NXB: Journal of Asian Finance, Economics and Business)
36. Journal of Asian Finance, Economics and Business  (NXB: Korea Science)
37. Journal of Building Engineering (NXB: Elsevier)
38. Journal of Environmental Management (NXB: Elsevier)
39. Journal of Human University (NXB: Natural Sciences)
40. Journal of Nonlinear Variational Analysis (NXB: Biemdas academic Publishers, Canada)
41. Journal of Physics and Chemistry of Solids, Q2, IF=3.995 
42. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics (NXB: IOP)
43. Materials Letters (NXB: Elsevier)
44. Optical Materials (NXB: Elsevier)
45. Physical CommunicationPhysical Communication (NXB: Elsevier)
46. Phytotaxa (NXB: Magnolia Press)
47. Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering 2021 (NXB: Social Science Publishing House)
48. Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering 2021 (NXB: Social Science Publishing House)
49. Proceedings of the 18th International Conference of the Asia Association of Computer-Assisted Language Learning (AsiaCALL–2-2021) (NXB: Springer Nature)
50. Resources Policy (NXB: Elsevier)
51. Socio-Economic Planning Sciences (SEPS) (NXB: Elsevier)
52. Sustainable Production and Consumption (NXB: Elsevier)
53. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption (NXB: Hanoi University of Science and Technology)
 

CÁC TẠP CHÍ TRONG NƯỚC:

1. Sách: Bảo tồn Di sản Kiến trúc Truyền thống trong Đô thị Việt Nam: Cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm từ các nước ASEAN (NXB: Nhà xuất bản Xây dựng)
2. Dong Thap University Journal of Science (NXB: Trường Đại học Đồng Tháp)
3. Du lịch (NXB: Tổng cục Du Lịch)
4. Hội thảo khoa học Quốc tế: Phát triển xây dựng bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cứu Long. International Conference on sustainable construction development in the context of climate change in the mekong delta (SCD2021) (NXB: Xây dựng Hà Nội 2021)
5. Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và giáo dục đại học: Khi thách thức là cơ hội" Chuỗi hội thảo khoa học liên ngành 2021 (NXB: Đại học quốc gia Hà Nội)
6. Kinh tế và Dự báo (NXB: Cơ quan Ngôn luận của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
7. Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR) (NXB: Khoa học tự nhiên và công nghệ)
8. Tạp Chí Khoa Học Đại Học Văn Lang (NXB: Đại học Văn Lang)
9. Tạp chí Công Thương
10. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (NXB: Đại học Đà Nẵng)
11. Tạp chí Kinh Tế - Châu Á Thái Bình Dương (NXB: Công ty in My link)
12. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán (NXB: Thống Kê)
13. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (NXB: Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn)
14. Tạp chí Phát triển và Hội nhập (NXB: Trường Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM)
15. Tạp chí Tài chính 
16. Tuyển tập các công trình khoa học-Hội nghị khoa học toàn quốc “Cơ học đá-những vấn đề đương đại” VIETROCK 2021 (NXB: Khoa học tự nhiên và Công nghệ)

Phòng HTQT - NCKH sẽ liên tục cập nhập tên những tạp chí khác, kính mời quý Thầy, Cô và Anh/ Chị theo dõi và tương tác.

Trân trọng.
 
Tổng hợp: Ngân Hà