Huỳnh Thị Phương Thúy

Tiến sĩChâu Tấn Phát

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng
Chức vụ
Nghiên cứu viên
Học vị
Tiến sĩ

Bài báo (5)

Effective reduction of nitrophenols and colorimetric detection of Pb(II) ions by Siraitia grosvenorii fruit extract capped gold nanoparticles

Tiến sĩChâu Tấn PhátVan Thuan Le, Truong Giang Duong, Van Tan Le, Thanh Long Phan, Thi Lan Huong Nguyen, Van-Dat Doan Thg5 2021

Thể loại: Bài báo

Highly Effective Degradation of Nitrophenols by Biometal Nanoparticles Synthesized using Caulis Spatholobi Extract

Tiến sĩChâu Tấn PhátVan Thuan LeVan-Cuong NguyenXuan-Thang CaoThi Dung NguyenThi Lan-Huong NguyenVan-Dat Doan 22 Thg3 2021

Thể loại: Bài báo

Phytochemical profiling and GC–MS analysis of Vitis rotundifolia pulp extract (Jumbo muscadine)

Tiến sĩChâu Tấn PhátVan Hung TranMona S. AlwahibiM. Ajmal AliRajasree Shanmuganathan 2021

Thể loại: Bài báo

Silver and Gold Nanoparticles from Limnophila rugosa Leaves: Biosynthesis, Characterization, and Catalytic Activity in Reduction of Nitrophenols

Tiến sĩChâu Tấn PhátVan Thuan Le, Ngoc Nhu Quynh Ngu, Thi Dung Nguyen, Van Toan Nguyen, Thi Lan Huong Nguyen, Xuan Thang Cao, Van-Dat Doan Thg5 2021

Thể loại: Bài báo

Study of antimicrobial activity of Thespesia populnea-coated nanozirconium on cotton gauze fabrics

Tiến sĩChâu Tấn PhátKanda WhangchaiSabarathinam ShanmugamQuyet Van LeAbdulaziz A. Al‑KheraifKathirvel BrindhadeviPham Anh Duc 2021

Thể loại: Bài báo