Tổng hợp vật liệu cấu trúc Nano để chuyển hóa nguyên liệu sinh khối thành hợp chất có giá trị cao

Tiến sĩNguyễn Văn ChíTiến sĩNguyễn Thị Hồng HươngTiến sĩChâu Tấn PhátThạc sĩHồ Thị Ngọc Trâm

Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng

Thể loại: Đề tài cấp trường

Thông tin chung
Thể loại
Đề tài cấp trường
Thời gian dự kiến
01/08/2020 - 31/01/2021
Tình trạng
Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện
Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.