Khoa Y

Đơn vị: Khoa

Bài báo (4)

Green Synthesis of Cobalt-oxide nanoparticle using jumbo Muscadine (Vitis rotundifolia): Characterization and photo-catalytic activity of acid Blue-74

Tiến sĩTrần Nhật PhươngMelvin S. Samuel, E. Selvarajan, Thangavel Mathimani, Needhidasan Santhanam, Kathrivel Brindhadevi, Arivalagan Pugazhendhi Thg10 2020

Thể loại: Bài báo

Study on SARS-CoV-2 inhibition of some potential drugs using molecular docking simulation

Tiến sĩBùi Thị Phương ThúyThạc sĩBùi Thị Bảo TrâmTran Thi Ai My, Le Trung Hieu, Nguyen Thi Thanh Hai, Huynh Thi Phuong Loan, Thanh Q. BuiPhung Van Trung, Nguyen Huyen Ngoc Tran, Phan Tu Quy, Duong Tuan Quang, Doan Thi Yen Oanh, Pham Van Tat, Duy Quang Dao, Nguyen Thi Ai Nhung 22 Thg10 2020

Thể loại: Bài báo