Trần Ngọc Việt

Đoàn Quốc Hoài Nam

Giảng viên

Khoa Y

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Y
Chức vụ
Giảng viên
Học vị
Cử nhân

Bài báo (1)