Đào Tuyết Lan

Thạc sĩBùi Thị Bảo Trâm

Giảng viên

Khoa Y

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Y
Chức vụ
Giảng viên
Học vị
Thạc sĩ

Bài báo (1)

Study on SARS-CoV-2 inhibition of some potential drugs using molecular docking simulation

Tiến sĩBùi Thị Phương ThúyThạc sĩBùi Thị Bảo TrâmTran Thi Ai My, Le Trung Hieu, Nguyen Thi Thanh Hai, Huynh Thi Phuong Loan, Thanh Q. BuiPhung Van Trung, Nguyen Huyen Ngoc Tran, Phan Tu Quy, Duong Tuan Quang, Doan Thi Yen Oanh, Pham Van Tat, Duy Quang Dao, Nguyen Thi Ai Nhung 22 Thg10 2020

Thể loại: Bài báo