Trần Ngọc Việt

Thạc sĩBùi Văn Tuyên

Giảng viên

Khoa Xây Dựng

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Xây Dựng
Chức vụ
Giảng viên
Học vị
Thạc sĩ

Dự án (1)

Lập chương trình đo lún các hạng mục công trình tại cơ sở 3 trường Đại học Văn Lang

Phó giáo sư, Tiến sĩĐào Xuân LộcTiến sĩNguyễn Khắc CườngNguyễn Duy VũThạc sĩBùi Văn TuyênĐào Đắc Bổng Khoa Xây DựngTrung tâm Nghiên cứu Công nghệ Xây Dựng

01/03/2020 → 31/03/2021

Thể loại: Đề tài cấp trường