Novel recommendation for enhancing optical properties of CP-WLEDs by Ba2Si5N8Eu2+ phosphor

Tiến sĩPhan Văn ĐứcMinh TranQ. S. Vu

Khoa Công Nghệ Ô Tô

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

In this paper, the Ba2Si5N8Eu2+ phosphor is proposed as the novel recommendation for enhancing the optical properties in terms of D-CCT, CRI, CQS, and LO of the CP-WLEDs. Firstly, we conducted the physical model of the CP-WLEDs in the Light Tools software with the main parameters like the real LEDs. Furthermore, the scattering process in LEDs compound of the CP-WLEDs is simulated and investigated by the Matlab software. Then the influence of the Ba2Si5N8Eu2+ concentration on the D-CCT, CRI, CQS, and LO of the CP-WLEDs is investigated. Finally, the research results showed that the Ba2Si5N8Eu2+ concentration has a considerable effect on the D-CCT, CRI, CQS, and LO of the CP-WLEDs. From the results, we can state that the Ba2Si5N8Eu2+ phosphor can be considered as the novel recommendation for enhancing the optical properties of the CP-WLEDs.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
Thg4 2021
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)
Ấn phẩm số
Vol. 11 No. 2
Loại tạp chí
Danh mục Scopus
Mã ISSN
2088-8708
Trang
1063-1067
Chất lượng
Q2

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.