Lower and upper bound form for outage probability analysis in two-way of half-duplex relaying network under impact of direct link

Tiến sĩPhan Văn ĐứcPhu Tran TinTan N. Nguyen

Khoa Công Nghệ Ô Tô

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

In this paper, the system performance of the two-way of half-duplex (HD) relaying network under the impact of the direct link is studied. The model system has two sources (S) and one destination (D) communicate by direct link and via relay (R). For system performance analysis, we derived the lower and upper bound for outage probability (OP). Furthermore, the analytical expressions of the system performance are verified by using the Monte Carlo simulation in the effect of main parameters. As shown in the results, we can the simulation and analytical results have a good agreement.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
01 Thg2 2021
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control
Ấn phẩm số
Vol. 19 No. 1
Loại tạp chí
Danh mục Scopus
Mã ISSN
1693-6930
Trang
206-212
Chất lượng
Q3

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.