Density Deconvolution in a Non-standard Case of Heteroscedastic Noises

Thạc sĩLê Thị Hồng ThuyCao Xuan Phuong

Khoa Khoa Học Cơ Bản

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

We study the density deconvolution problem with heteroscedastic noises whose densities are known exactly and Fourier-oscillating. Based on available data, we propose a nonparametric estimator depending on two regularization parameters. This estimator is shown to be consistency with respect to the mean integrated squared error. We then establish upper and lower bounds of the error over the Sobolev class of target density to give the minimax optimality of the estimator. In particular, this estimator is adaptive to the smoothness of the unknown target density. We finally demonstrate that the estimator achieves the minimax rates when the noise densities are supersmooth and ordinary smooth.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
01 Thg10 2020
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Journal of Statistical Theory and Practice
Ấn phẩm số
Vol. 14 No. 4
Loại tạp chí
Danh mục Scopus
Mã ISSN
1559-8616
Trang
1-17
Chất lượng
Q3

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.