Density deconvolution from grouped data with additive errors

Thạc sĩLê Thị Hồng ThuyCao Xuan Phuong

Khoa Khoa Học Cơ Bản

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

We study the problem of estimating a density based on grouped data with additive errors. We propose a consistent estimator for the density and compute upper bounds on convergence rate of -risk in some cases of error density.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
Thg5 2019
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Statistics & Probability Letters
Ấn phẩm số
Vol. 148
Loại tạp chí
Danh mục ISI
Mã ISSN
0167-7152
Trang
74-81
Chất lượng
Q2

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.